Nie je pravdou to, čo si myslíme, ale to, čo je pravdou. Občas sa nám podarí mysleť si aj to, čo je pravdou.

DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA

(F00 - F99)

ORGANICKÉ DUŠEVNÉ PORUCHY VRÁTANE

SYMPTOMATICKÝCH (F00 - F09)

PORUCHY PSYCHIKY A SPRÁVANIA ZAPRÍČINENÉ

UŽITÍM (UŽÍVANÍM) PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK

(F10 - F19)

SCHIZOFRÉNIA, SCHIZOTYPOVÉ PORUCHY

A PORUCHY S BLUDMI (F20 - F29)

AFEKTÍVNE PORUCHY (F30 - F39)

NEUROTICKÉ, STRESOM PODMIENENÉ

A SOMATOFORMNÉ PORUCHY (F40 - F48)

Nezahŕňa: poruchy súvisiace s poruchami správania pod F91.- (F92.8)

PORUCHY SPRÁVANIA SPOJENÉ S FYZIOLOGICKÝMI

PORUCHAMI A SOMATICKÝMI FAKTORMI (F50 - F59)

PORUCHY OSOBNOSTI A SPRÁVANIA DOSPELÝCH

(F60 - F69)

DUŠEVNÁ ZAOSTALOSŤ - MENTÁLNA RETARDÁCIA

(F70 - F79)

PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVINU (F80 - F89)

PORUCHY SPRÁVANIA A EMOČNÉ PORUCHY SO

ZVYČAJNÝM ZAČIATKOM V DETSTVE A POČAS

DOSPIEVANIA (F90 - F98)

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one