Nie je pravdou to, čo si myslíme, ale to, čo je pravdou. Občas sa nám podarí mysleť si aj to, čo je pravdou.
Poruchy emotivity

Emócie sú duševné procesy prežívania kladného alebo záporného vzťahu k vonkajšiemu svetu, k iným osobám aj k sebe samému.

 1. AFEKT - silná krátka emócia
 2. NÁLADA - dlhodobý emočný stav; má menšiu intenzitu než afekt, ale dlhšie trvanie
 3. VÁŠEŇ - emócia značnej intenzity a dlhého trvania, ktorá často ovplyvňuje celého človeka i jeho konanie
 4. CITY:
  • Nižšie: napr. strach, ľútosť, hnev, súcit
  • Vyššie: súvis s etikou - cit pre spravodlivosť, česť, povinnosť; estetikou - zmysel pre krásu, vznešenosť; sociálne - altruizmus, vlastenectvo...
GLOBÁLNE PORUCHY EMOTIVITY:
 • Emotívna labilita: nestálosť, vrtkavosť emócií
 • Emotívna inkontinencia: porucha priebehu emócií; inadekvátna zmena nálady (napr. pri poruchách pozornosti)
 • Emotívna tenacita: malá pohyblivosť emotivity, dlhé pretrvanie emočnej reakcie - aj na malé podnety
 • Emotívna (afektívna) ambivalencia - protichodné city na jeden objekt
 • Poruchy emotívnej reaktivity: vyjadrujú úroveň emotívneho reagovania na určitú premennú; napr. hyperemotivita určitého zamerania
PORUCHY INTENZITY A TRVANIA EMOTIVITY:
 • Patologická nálada: vzniká z vnútorných príčin; je neprimeraná v dĺžke trvania a intenzite prejavu
  • Expanzívna nálada: chorobne veselá nálada spojená s hyperaktivitou (manická nálada); miernejšia forma - hypomanická nálada; euforická nálada - nálada povznesenosti a blaženosti; rezonantná nálada- chorobne zlostná nálada so sklonmi k nadávaniu
  • Depresívna nálada: chorobne smutná nálada, obavná nálada; dysfória - rozladenosť
  • Anxiózna nálada: úzkostná nálada
  • Paradoxná nálada: neprimeranosť nálady k zážitku
  • Apatická nálada: pri strate reaktivity, ľahostajnosť, minimálny záujem o seba a okolie
 • Patologický afekt: chorobne vystupňovaný afekt, na ktorého vrchole je až krátkodobá kvalitatívna porucha vedomia (mrákotný stav) s následnou amnéziou a spánkom; vzniká náhle, búrlivý motorický nepokoj, bezcielne automatické jednanie; pri afektívnom stupore sa človek nemôže pohnúť ani hovoriť
 • Patologická vášeň: veľký vplyv na celého človeka - hráčska vášeň, vášeň pre hazardné hry, vášeň pre hracie automaty a pod.
PORUCHY OBSAHOV EMÓCIÍ:
 • Averzie: afektívne sýtený odpor k nejakej činnosti alebo predmetu
 • Fóbie: nutkavé strachy; klaustrofóbia - strach z uzavretých priestorov; nozofóbia - strach z choroby; agorafóbia - strach z voľného priestranstva; antropofóbia - strach z ľudí; arachnofóbia - strach z pavúkov; fobofóbia - strach, že dostanem strach; aichmofóbia - strach z ostrých predmetov; xenofóbia - strach zo všetkého cudzieho...
07.11.2008 08:24:09
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one