Nie je pravdou to, čo si myslíme, ale to, čo je pravdou. Občas sa nám podarí mysleť si aj to, čo je pravdou.
Etiologické faktory

Príčin duševných porúch môže byť niekoľko: Možno ich rozdeliť na exogénne (vplyvom vonkajšieho prostredia) a endogénne (bez zjavnej vonkajšej vyvolávajúcej príčiny).

 • Dispozičné faktory - genetické faktory, konštitučné faktory (podmieňujú konštitúciu človeka, temperament), prenatálny faktor, faktor pohlavia a veku
 • Fyzikálne faktory - napr. vplyv svetla na depresiu
 • Biologické faktory - organické postihnutie mozgu (hypertenzia, mozgová ateroskleróza, infekčné ochorenia, nádory mozgu, poranenia mozgu, toxické poškodenie)
 • Psychologické faktory - úzkosť, vlastnosti, schopnosti, konflikty, stresy a pod.
 • Sociálne faktory - makrosociálne (ekonomické, politické a pod.), mikrosociálne (rodina, interpersonálne vzťahy)
Zvlášť treba spomenúť činnosť určitých neurotransmiterov v mozgu, ktoré sa podieľajú významným spôsobom na psychických chorobách. Neuromediátory zabezpečujú medzibunkový prenos nervového signálu (informácie). Neurón uvoľní svoj mediátor (neurotransmiter) do synaptickej štrbiny a ten špecificky aktivuje receptory ďalších neurónov. Neuromodulátory špecifickým spôsobom zmenia informáciu, ale neprenesú ju. Medzi základné neurotransmitery prenášajúce informácie patrí DOPAMIN, NORADRENALIN, GABA - KYSELINA GAMA-AMINOMASLOVÁ, ACETYLCHOLIN, ENDORFÍNY.

Nerovnováha neurotransmiterov spôsobuje zmeny v ľudskej psychike. Záleží, či je prítomnosť týchto látok znížená alebo zvýšená.
 • DOPAMIN
  • ovplyvňuje myslenie a chovanie
  • nadbytok: poruchy myslenia (zmätenosť, bludy), heteroagresivita
  • nedostatok: autoagresivita, rigidita, tras (Parkinsonova choroba)
 • SEROTONIN
  • ovplyvňuje náladu a úzkosť, spánok, nutkavé prejavy, vzťah k jedlu a sexuálne funkcie
  • nedostatok: smutná nálada, dysfória, úzkosť, nutkavé poruchy, poruchy spánku, prejedanie sa
 • NORADRENALIN
  • vyplavuje sa pri akcii, činnosti
  • nadbytok: mánia
  • nedostatok: depresia, útlm aktivity
 • ACETYLCHOLIN
  • ovplyvňuje emotivitu, náladu, pamäť a intelekt
  • nedostatok: úzkosť, depresia a demencia (Alzheimerova choroba)
 • GABA
  • sedatívny, antikonvulzívny, myorelaxačný a antianxiózny účinok
  • nedostatok: úzkosť a psychomotorická agitovanosť
 • ENDORFÍNY
  • ovplyvňujú bolesť
07.11.2008 08:27:25
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one