Nie je pravdou to, čo si myslíme, ale to, čo je pravdou. Občas sa nám podarí mysleť si aj to, čo je pravdou.

Poruchy osobnosti

Osobnosť je súhrn telesných a duševných javov, prítomných a minulých, ktoré sú spojené v samostatný celok. Zjednocuje biologické a psychické procesy. Navonok sa prejavuje charakterom, povahou, formou a obsahom rozhodovania a konania.

Degradácia osobnosti: zníženie úrovne osobnosti

  • Dezintegrácia osobnosti: často sa spája s psychotickými procesmi a demenciou; je tu prítomné celkové zníženie úrovne osobnosti a intelektových funkcií; v poslednej fáze dochádza až k rozpadu osobnosti
  • Deteriorácia osobnosti: zníženie najmä intelektových funkcií na základe organickej poruchy
  • Depravácia osobnosti: porucha najmä v morálnej a sociálnej oblasti; strata vyšších citov; prítomná pri alkoholových a drogových závislostiach
Poruchy identity: človek už od druhého roku rozlišuje medzi "ja" a "ne-ja", je si vedomý svojej identity
  • Poruchy telesnej schémy: pri intoxikáciách, ťažkých infekciách (pacient si myslí, že mu rastie len jedna končatina a pod.)
  • Depersonalizácia: porucha subjektívneho prežívania svojej vlastnej osobnosti; odcudzenie sebe a okoliu (derealizácia); "depersonalizačný syndróm" patrí medzi neurotické poruchy
  • Transformácia osobnosti: chorý sa považuje za niekoho iného; ide o stratu identity
Psychopatia = špecifická porucha osobnosti

V záťažových životných obdobiach môže u niekoho dôjsť k zvýrazneniu psychopatických prejavov, k tzv. DEKOMPENZÁCII OSOBNOSTI. Takýto ľudia riešia často náročné životné situácie neprimeraným spôsobom - agresivita, vzťahovačnosť, spoločenskou izoláciou, výstredným chovaním a pod.
07.11.2008 08:20:43
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one