Nie je pravdou to, čo si myslíme, ale to, čo je pravdou. Občas sa nám podarí mysleť si aj to, čo je pravdou.
Poruchy pamäti

Pamäť je schopnosť prijímať, uchovávať a znovuvybavovať vnemy, zážitky a deje. Je to aktívny proces spracovania ukladaných stôp, na ktorom sa podieľajú emócie, myslenie a intelekt.

 • Hypermnézia: zapamätávanie si negatívnych zážitkov - najmä z detstva (základ neurózy)
 • Hypomnézia: poruchy vštepivosti najmä pri organických chorobách (Korsakova choroba)
 • Amnézia: časovo ohraničený výpad spomienok; často sa vyskytuje pri bezvedomí, otrase mozgu, epileptických záchvatoch - retrográdna: sú prítomné spomienky pred bezvedomím - anterográdnu: človek si nespomína na udalosti po skončení bezvedomia
 • Dysmnézie - poruchy vlastností pamäti
  • Paramnézie: spomienky s nesprávnou časovou alebo miestnou lokalizáciou
  • Alomnézie: skreslené zapamätané informácie (kryptomnézia - človek preberá myšlienky alebo skúsenosti iného a považuje ich za vlastný výtvor)
  • Konfabulácie: medzery v pamäti človek vypĺňa neadekvátnymi spomienkami, údajmi, nápadmi
  • Pseudologia phantastica: fantazírovanie, vymýšľanie senzačných udalostí (často u disociatívnych porúch)
07.11.2008 08:19:59
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one