Nie je pravdou to, čo si myslíme, ale to, čo je pravdou. Občas sa nám podarí mysleť si aj to, čo je pravdou.

Psychoterapia – liečba prostredníctvom duše; využívajú sa čisto psychologické postupy spolu s biologickými

Psychodynamická terapia – je založena na psychoanalýze

Techniky: 1. voľné asociácie, 2. slovné asociácie, 3. interpretácia chovania, 4. prenos,

5. získanie nadhľadu, 6. interpretácia slov, 7. hypnóza, 8. projekcia

Behaviorálna terapia – je založená na teóriách učenia; zameriava sa najmä na odstránenie

strachu alebo jeho vytvorenie

Techniky: ODSTRÁNENIE STRACHU – systematická desinzibilizácia, implózia,

zaplavenie podnetom strachu

VYTVORENIE STRACHU – averzia, vnútorná senzibilizácia

Kognitívna terapia – je založená na zmenách myslenia

  1. Racionálne emočná behaviorálna terapia – model ABC (A-podnet, B-názory, presvedčenie, C – emočne nabitý dôsledok)

  2. Kognitívna reštrukturalizácia – Beckova kognitívna triáda (negat. presvedčenie o sebe, o svete, o budúcnosti)

  3. Atribučná terapia – využíva zmenu atribútov

  4. „Očkovanie“ proti stresu – kognitívna príprava, získavanie zručností a nácvik, aplikácia a pokračovanie

Humanistická terapia - je založená na podpore človeka k dosiahnutiu vlastných cieľov

  1. Rogersova terapia – pravdivosť, bezpodmienečne pozitívny vzťah, empatia

  2. Gestalt - snaha o dosiahnutie pocitu byť človekom ako celok

Skupinová terapia – združenie ľudí v podobnej situácii, aby si pomáhali navzájom

  • Psychodráma, transakčná analýza (stav rodič, dospelý a dieťa), skupinové sedenia, tréning senzitivity


Komplementárne terapie – doplňkové terapie

07.11.2008 08:11:56
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one