Nie je pravdou to, čo si myslíme, ale to, čo je pravdou. Občas sa nám podarí mysleť si aj to, čo je pravdou.
Poruchy správania, konania
 • Abúlia: narušené vôľové konanie; prejavuje sa nedostatkom aktivity, iniciatívy (nepr. prid depresii)...
 • Agitovanosť: porucha konania, ktoré je neúčelné, bezcieľne, rýchlo sa meniace s motorickým nepokojom; napr. pri úzkosti, mánii, kvalitatívnych poruchách vedomia (delírium)
 • Impulzívne konanie: chorobné konanie (náhly nápad a jeho okamžité vykonanie); často chýba predstava cieľa; typické pri schizofrénii, poruchách osobnosti, organických poruchách CNS
 • Skratkové konanie: vedie k cieľu najkratšou cestou bez ohľadu na následky - napr. vražda nepríjemného svedka; časté u adolescentov
 • Kompulzívne konanie: nutkavé činy alebo rituály so stereotypnými úkonmi (časté omývanie rúk); v praxi: obsedantno-kompulzívna porucha s vtieravými myšlienkami
 • Raptus: náhle, krátke, zúrivé a útočné konanie voči sebe a okoliu
 • Katatonické poruchy konania:
  • Produktívne: napr. stereotypie - jednotvárne opakovanie pohybov, grimás, automatizmy
  • Stuporózne: pohybový útlm, zníženie aktivity, mutizmus; niekedy môže katatonický stupor prejsť do raptu
 • Negativizmus: odpor voči inštrukciám, výzvam alebo pokusom pohnúť pacientom
07.11.2008 08:18:20
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one