Nie je pravdou to, čo si myslíme, ale to, čo je pravdou. Občas sa nám podarí mysleť si aj to, čo je pravdou.
Poruchy vedomia

Vedomie je stav, v ktorom prebiehajú psychické funkcie, ktoré si jedinec uvedomuje a je schopný ich vzťahovať k svojmu "ja". je to jednak uvedomovanie si seba samého, jednak bdelosť - stav centrálnej nervovej sústavy, schopnej reagovať na podnety.

U zdravých ľudí je vedomie zmenené:

 1. v spánku - niektoré oblasti sú utlmené, iné v činnosti
 2. v hypnóze - vedomie je zúžené, ohraničené
Kvantitatívne poruchy vedomia: ( ide o zníženie jasnosti, bdelosti, pozornosti)
 • Somnolencia: stav spavosti
 • Sopor: pacient je spavý; krátkym a bolestným podnetom je ho možné nakrátko prebudiť
 • Kóma: ťažký stav bezvedomia
 • Mdloba (kolaps, synkopa): krátka strata vedomia, často zapríčinená náhlym nedokrvením mozgu, prípadne silnou emóciou
Kvalitatívne poruchy vedomia: (zmätený obsah psychiky, porušené myslenie, porušené vnímanie, psychomotorický nepokoj)
 • Delírium: vyznačuje sa nepokojom, stratou orientácie, ilúziami, halucináciami, úzkosťou, poruchou chovania, hlučnosťou, agresivitou; po odoznení býva prítomná často amnézia; menej búrlivý priebeh - "amencia"; delírium býva často pri infekčných chorobách, spojených s horúčkou (zápal pľúc, týfus), pri otravách (atropínové látky), pri alkoholových intoxikáciách - najmä ako odvykací stav "delirium tremens" - často s halucináciami a mikrozoopsiami (halucinácie malých zvierat)
 • Obnubilácia (mrákotný stav) - náhla strata a náhly návrat vedomia (záchvatový charakter); na dobu poruchy je amnézia; vyskytuje sa u epilepsie, patickej opilosti, patickom afekte, disociatívnych (konverzných) poruchách
  • stuporózna forma: pacient je nehybný, stojí alebo leží
  • delirózna forma: pacient je zmätený, nekľudný, úzkostný, má zvýšený motorický nepokoj, útočný
  • automatická forma: pacient vytvára dojem, akoby by bol pri vedomí, je nenápadný (šikovne vykonáva i zložitú činnosť), ale niektoré činy sú v rozpore so zdravou osobnosťou; často je na túto dobu amnézia
07.11.2008 08:13:41
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one