Nie je pravdou to, čo si myslíme, ale to, čo je pravdou. Občas sa nám podarí mysleť si aj to, čo je pravdou.

Poruchy vnímania

Vnímanie je aktívny psychický proces, pomocou ktorého bezprostredne poznávame vonkajší svet i svoje vnútro prostredníctvom zmyslových orgánov.

 1. Podnet - vyvoláva podráždenie
 2. Pocit - odráža jednotlivé vlastnosti predmetu zachytené zmyslovým orgánom
 3. Vnem - bezprostredné zobrazenie (poznanie) celého predmetu alebo javu
 4. Predstava - minulé vnemy
 5. Fantázia - produktívna predstavivosť

PORUCHY CELKOVÉHO VNÍMANIA

 • Znížená vnímavosť - pri depresii, intoxikáciách, poruchy bdelosti
 • Zvýšená vnímavosť - mánia, neurózy, hypochondria

ILÚZIE - skreslené vnemy na základe skutočného podnetu; (pseudoilúzia - napr. tesne po prebudení sa; človek si po overení uvedomí, že vnímal skreslene)

 • Zrakové: napr. pri užívaní halucinogénov, keď sa mení tvar objektov
 • Sluchové: napr. šumy sú vnímané ako reč a pod.
 • Telové, orgánové: skreslené vnemy z tela a jednotlivých orgánov
 • Komplexné: viacero oblastí vnímania zahrňujú do jedného iluzívneho celku
 • Ďalšie...

HALUCINÁCIE - chorobné zmyslové vnemy, ktoré vznikajú bez podnetu, a vnímajúci je úplne presvedčený o realite svojho vnímania. Tri znaky:

 1. vnem nepodmienený podnetom, a predsa vnímaný zmyslami
 2. úplné presvedčenie o realite vnímaného
 3. správanie zvyčajne tiež zodpovedá chorobnému vnemu

Zmyslové halucinácie: zrakové, sluchové, čuchové, chuťové, hmatové, telové.

 • Zrakové halucinácie: živé premenlivé obrazy, vidiny ľudí, zvierat, predmetov; často sú skombinované s iným typom halucinácií
 • Sluchové halucinácie: (hlasy), pacient počuje slová, vety, rozhovory; imperatívne halucinácie - hlasy ho chvália, obviňujú, rozkazujú mu, zakazujú, vyhrážajú sa
 • Čuchové a chuťové halucinácie - zápachy jedov, dymu, benzínu, mŕtvol, chuť otrávenej potraviny, skazenej a pod.
 • Hmatové a telové halucinácie: pichanie, brnenie, spáleniny, dotyky; pacient cíti, že po ňom lezie hmyz; pri "útrobných halucináciách" si pacient myslí, že mu v bruchu buble krv a pod.
 • Motorické, pohybové halucinácie: pacient sa prepadáva do hĺbky, vznáša sa, rukou pacienta píše cudzia sila, prostredníctvom jeho úst rozpráva niekto iný
 • Inadekvátne halucinácie: pacient počuje nosom, čuchá kožou, počuje hovor z inej planéty a pod.

Intrapsychické halucinácie - pacient je presvedčený o prenášaní, zverejňovaní a kradnutí myšlienok (typické pre schizofréniu); pacient je presvedčený o manipulácii, ktorá prebieha v jeho mozgu.

07.11.2008 08:15:42
cykloturistika
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one